Heeft u grond in het buitengebied? En ligt deze grond buiten uw erf? Dan kunt u in aanmerking komen voor een aantrekkelijke vergoeding voor aanleg én beheer van bomen, bosschages, hagen, poelen, bloemrijke randen, en dergelijke.

Subsidie

Bijdragen kunnen beschikbaar worden gesteld uit de Stimuleringsregeling Landschap. Dit is een provinciale regeling waaraan ook gemeenten en waterschappen bijdragen. Met de regeling kunt u een bijdrage leveren aan een vergroening van het buitengebied. Door nieuwe landschapselementen aan te leggen, wordt de omgeving niet alleen aantrekkelijker om er te wonen, te werken en te recreëren, maar biedt het ook meer ruimte aan soorten als patrijs, uilen, kikkers, vogels en bijen.

Op zoek naar meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in de subsidiemogelijkheden, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met de veldcoördinator in uw regio. In de regio Geldrop-Mierlo is dit Martien Vinken. U kunt hem bereiken via tel. 06 -27 12 27 21 of mail: info@martienvinken.nl  Voor meer informatie kunt u ook de site van Brabants Landschap raadplegen via deze link: www.groenloketbrabant.nl(externe link)

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met onze medewerker Robijn Andringa, beleidsmedewerker natuur en landschap via 040-2893893 of via gemeente@geldrop-mierlo.nl

Poel
Akkerland
Boomgaard