Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Deze wet introduceert een basisnorm voor goed verhuurderschap. Elke verhuurder of woningcorporatie moet hieraan voldoen. Om te zorgen dat u als huurder ergens terecht kunt met meldingen van zaken die niet aan die wet voldoen, is er een gemeentelijk meldpunt. Dus bij klachten over de verhuurder kunt u die melden via de website.

Waarom een nieuwe wet?

Aanleiding voor deze wet is om bij verhuur van woningen misstanden te voorkomen. Te denken valt aan discriminatie of intimidatie, maar ook als een verhuurder bijvoorbeeld een veel te hoge waarborgsom in rekening brengt. U bent als huurder vaak terughoudend om stappen te ondernemen. Vandaar dat het nu in de wet is vastgelegd waar elke verhuurder zich aan moet houden. Er zijn zeven hoofdregels beschreven en de gemeente heeft de bevoegdheid gekregen om, als verhuurders zich hier niet aan houden, op te treden.

Voor wie?

De Wet goed verhuurderschap geldt voor zowel de particuliere verhuurder als de woningcorpor tie. Het meldpunt is echter alleen ingericht voor de huurders of woningzoekenden van particuliere woningen. Voor de huurder of woningzoekende van een woningcorporatiewoning, kan men terecht bij de betreffende woningcorporatie.

Hoe kan een huurder melden?

Op de gemeentelijke website is inmiddels alles te vinden over de Wet goed verhuurderschap en het gemeentelijke meldpunt ongewenst verhuurgedrag. Op de website staat een webformulier waarmee inwoners met DigiD of anoniem een melding kunnen plaatsen. Nadat een huurder een melding heeft gedaan, wordt deze geregistreerd en beoordeeld. Indien nodig wordt er vervolgonderzoek uitgevoerd. De inwoner ontvangt een ontvangstbevestiging en wordt op de hoogte gehouden van de voortgang. Afhankelijk van de soort melding wordt er actie ondernomen.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Kijk dan op onze website naar de regels over goed verhuurderschap of ga naar het ‘meldpunt ongewenst verhuurgedrag’ van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Meldpunt