Op donderdag 16 mei starten we met het woonrijp maken van “De Waag” te Mierlo. Het betreft de aanleg van de verhardingen en beplantingen rondom het nieuwe appartementencomplex “De Waag” op het terrein van de voormalige brandweerkazerne Mierlo aan de Vesperstraat.

De verhardingen worden in de periode 16 mei tot 5 juli 2024 aangelegd. De bomen en struiken worden in verband met  het plantseizoen in  het najaar van 2024 aangebracht.

Contactpersoon uitvoering Gemeente 

Heeft u nog vragen? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Bas van Lieshout of Kevin van Gorp, afdeling Ruimte, te bereiken via telefoon­nummer 040-2893893.

Tekening van de werkzaamheden