Op een nat Brits Ereveld hebben we tijdens Dodenherdenking twee minuten stilgestaan bij de ontelbare levens die verloren zijn gegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog en bij de inzet van onze militairen voor vrede, vrijheid en veiligheid overal ter wereld.

Burgemeester Jos van Bree riep op om te streven naar een wereld waarin iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt, ongeacht achtergrond of overtuiging. “Laten we ons blijven inzetten voor een gemeenschap waarin verdraagzaamheid, verbondenheid en betrokkenheid heerst. Met een open houding en belangstelling tegenover mensen die we niet kennen. Door oprecht te luisteren naar elkaars verhalen en open te staan voor de normen en waarden van een ander.”

We bedanken mevrouw Turken, Pastoor van de Maazen en kinderburgemeester Annalot van Neerven voor hun bijdragen en This Generation en de gezamenlijke harmonieën van Geldrop en Mierlo voor de muzikale ondersteuning.