De brug over het Eindhovens kanaal is in eigendom en beheer van de gemeente Helmond. De brug is dringend aan vervanging toe. Vanaf maandag 3 juni aanstaande is de brug in de Geldropseweg afgesloten voor alle verkeer. Omdat de brug over het kanaal helemaal wordt vervangen zal de afsluiting tot het einde van dit jaar duren. Dit zal naar verwachting van veel weggebruikers aanpassingen in hun route vragen. De weg is de verbinding tussen onze gemeente en Helmond. De omleidingen van het regionale verkeer loopt via de A270 - Collse Hoefdijk en de N612-Herselseweg-Bekelaar. De omleidingen zullen al aangegeven worden met bebording.

Fasering werkzaamheden

De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door BAM. Tijdens een informatieavond afgelopen donderdag gaf de projectleider van de gemeente Helmond uitleg over de fasering van de werkzaamheden. 

Vanaf 3 juni wordt er meteen gestart met het afsluiten van de weg en de sloop van de brug. Naar verwachting duurt dit de hele maand juni. Vanaf juli worden de nieuwe palen voor de brug in de grond geboord. Hiervoor moet er ook een stuk drooggelegd worden in het kanaal en kan er hier dus niet gevaren worden. De ruwbouw zal van juli tot november gedaan worden waarbij prefab-platen op de palen worden gemonteerd. Dit versneld het proces. Tenslotte zal de afbouw en het asfalteren in december gebeuren. 

Hoewel er daarna natuurlijk nog afwerkingszaken zijn en het hele terrein weer moet worden opgeruimd is de brug naar verwachting eind december van dit jaar weer opengesteld voor alle verkeer.

Lokaal verkeer

kaart omleiding lokaal verkeer

Omdat het verkeer tussen Mierlo en ‘Hout/Brandevoort de meeste hinder ondervindt van de werkzaamheden is er gezocht naar alternatieven waarin minder omgereden hoeft te worden. Omdat de lokale wegen een grote verkeersstroom niet aankunnen en we bang zijn voor onveilige verkeerssituaties voor het langzame verkeer is de oplossing gevonden in eenrichtings-routes naar beide kernen. 

Kaart omleidingsroute

Vanuit Helmond naar Mierlo:

  • Eenrichtingverkeer Korte Brugstraat: tussen het  Tango tankstation en het Eindhovensch Kanaal, rijrichting Mierlo in. Het is dus niet mogelijk om vanuit Mierlo via de Brugstraat naar Helmond te rijden. Ter hoogte van de Houtsestraat zal in de bocht van de Korte Brugstraat een slagboom aangebracht worden ter ondersteuning van het eenrichtingverkeer. 
  • De Brugstraat en Nijverheidsweg/Tramweg blijven in beide rijrichtingen open. 

Vanuit Mierlo naar Helmond:

  • Eenrichtingverkeer Broekstraat: tussen de Vaarleseweg en de Abendonk in Helmond zal eenrichtingverkeer worden ingesteld, rijrichting Mierlo uit. Het is dus niet mogelijk om vanuit Helmond via de Broekstraat naar Mierlo te rijden.

De Goorsedijk blijft voor auto- en fietsverkeer in beide rijrichtingen beschikbaar.

Fietsen gaat sneller!

Fietsen lijkt de komende maanden de beste oplossing om gemakkelijk in onze gemeente te komen of naar Helmond te gaan. Voor het fietsverkeer wordt de Geldropseweg ter hoogte van het Eindhovensch kanaal eveneens afgesloten, maar de fietsverbindingen via de Oudvensestraat, Brugstraat en Goorsedijk blijven open.

Openbaar vervoer

Gelukkig kan ook buslijn 24 in beide richtingen blijven rijden. Hiervoor en voor de hulpdiensten is een uitzondering gemaakt. De bus zal via de route Korte Brugstraat-Nijverheidsweg-Tramweg gaan rijden, waarbij er een tijdelijke bushalte komt aan de Tramweg ter hoogte van de rotonde.

Verkeerstellingen Brugstraat

Het eenrichtingsverkeer in de Korte Brugstraat en Broekstraat zijn bedoeld voor het lokale verkeer. De wegen en de veiligheid van de gebruikers en aanwonenden komt in gevaar als de routes gebruikt worden als sluiproutes door andere verkeersdeelnemers. Vandaar ook dat we, samen met  Helmond, afgesproken hebben het verkeer te monitoren de komende tijd. Daarvoor zal in de Brugstraat ter hoogte van de gemeentegrens met verkeerstellers de hoeveelheid verkeer in de gaten gehouden worden. Wanneer de verkeersintensiteit (een gemiddelde gemeten over twee weken) boven de 7.000 gemotoriseerde voertuigen per etmaal uitkomt zal de Brugstraat t.h.v. de Nijverheidsweg voor gemotoriseerd verkeer worden afgesloten.

De route via de Nijverheidsweg en Tramweg blijft in dat geval nog open. Wanneer de verkeersintensiteit vervolgens boven de 8.000 gemotoriseerde voertuigen per etmaal uitkomt zal deze route in twee richtingen worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 

Verkeerstellingen Broekstraat

Ook in de Broekstraat zal ter hoogte van de gemeentegrens met verkeerstellers de hoeveelheid verkeer gemonitord worden. Wanneer de verkeersintensiteit (een gemiddelde gemeten over twee weken) boven de 4.000 gemotoriseerde voertuigen per etmaal uitkomt zal deze route in twee richtingen worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 

Op de hoogte blijven?

De komende tijd zult u meer publicaties over dit onderwerp kunnen lezen op onze gemeentepagina, de website of in de nieuwsbrief. Heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente Helmond of de verkeerskundige van gemeente Geldrop-Mierlo, Ies van Overbeeke via 040-2893893.Of bel met de gemeente Helmond via telefoonnummer 14 0492