In het Presidium van dinsdag 26 september jl. is het vergaderschema voor 2024 voor de raad vastgesteld.

In de bijlagen vindt u het vergaderschema. Daarnaast is het vergaderschema ook uitgewerkt in een jaarkalender. Ook deze is in de bijlage toegevoegd.