De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een energiecrisis. Hierdoor zijn de kosten voor onze energie erg hoog. Ook de prijzen van onze boodschappen zijn hierdoor gestegen. Alles wordt kortom duurder. Het kan zijn dat u hierdoor ieder maand moeite hebt met het betalen van uw vaste lasten. Herkent u deze situatie? Neem dan contact op met het CMD, team toegang: (040) 289 38 99. Iedere werkdag van 09:00 tot 12.30 uur.

Hulp op maat

Blijf hiermee dus niet lopen maar neem contact op met de gemeente! Kom op de koffie voor een goed gesprek. Wij bieden u graag een luisterend oor, u staat er niet alleen voor! Tijdens een vrijblijvend gesprek kijken we samen naar uw persoonlijke situatie en bieden we hulp op maat.

Maak gebruik van Hulp op maat

Samen bekijken we hoe we u kunnen helpen met onder meer:

  • het maken van betalingsafspraken;
  • het maken van een budgetplan;
  • het regelen van een energiecoach om bij u thuis te kijken of er energiebesparende mogelijkheden zijn;
  • een tijdelijke maandelijkse financiële ondersteuning (zie ook voorwaarden).

Voorwaarden tijdelijke financiële ondersteuning

De voorwaarden voor een financiële ondersteuning zijn:

  • Uw netto-inkomen mag niet hoger zijn dan de bedragen vermeld in de onderstaande tabel.
  • U moet kunnen aantonen dat de financiële problemen ontstaan zijn als gevolg van een zeer sterk gestegen energierekening.
  • Er zijn geen mogelijkheden om uw inkomen te verhogen.

Inkomenstabel

Netto inkomen per maand (exclusief vakantietoeslag)

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

 

Alleenstaande

€ 2.617,-

Alleenstaande ouders

€ 3.365,-

Gehuwden of gelijkgesteld

€ 3.739,-

Vanaf pensioengerechtigde leeftijd

Alleenstaande

€ 2.911,-

Alleenstaande ouders

€ 3.550,-

Gehuwden of gelijkgesteld

€ 3.944,-

Onze maatschappelijke organisaties zijn goud waard. We laten ze niet in de kou staan.

De energietarieven zijn sinds het begin van dit jaar fors gestegen. Voor een behoorlijk aantal maatschappelijke organisaties in Geldrop-Mierlo is het onmogelijk om deze stijging in de energietarieven zelf op te vangen. Daarom bieden we hulp. Bent u bestuurder van een maatschappelijke organisatie en heeft uw organisatie te kampen met steeds hogere energielasten, maak dan gebruik van onze extra subsidie. U kunt deze subsidie vanaf 1 januari 2023 aanvragen via onze website.

Hulp op maat voor maatschappelijke organisaties

Subsidieregeling

We zullen als uw organisatie aan de gestelde voorwaarden voldoet, 90% van de stijging in het energietarief compenseren. Dit gaat over de periode 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023.

Daarna bekijken we of een verlenging van de regeling op dat moment noodzakelijk is.

Nu hulp nodig?

Organisaties die op dit moment (voor 1 januari) in acute financiële problemen zitten, kunnen uiteraard al eerder contact opnemen met de gemeente via Subsidie Geldrop subsidie@geldrop-mierlo.nl. We kijken dan samen naar een passende oplossing voor de korte termijn.

Vragen?

Voor vragen mogen organisaties contact opnemen met Subsidie Geldrop subsidie@geldrop-mierlo.nl

Meer informatie vindt je op de pagina via de groene knop.

Hulp op maat