Sinds het vrijkomen van de brandweerkazerne en het bijbehorende terrein aan Vesperstraat 33 in Mierlo zijn de gemeente Geldrop-Mierlo en Woonstichting Compaen in gesprek om op die locatie woningen te realiseren. Woonstichting Compaen wil daar 20 sociale huurappartementen realiseren en daarvoor heeft Compaen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De plannen van Compaen zijn op twee informatiebijeenkomsten besproken met de omwonenden. Via ruimtelijkeplannen.nl(externe link) (invoeren bij Plannen zoeken: Vesperstraat 33, 5731 GR, Mierlo) kunt u het ontwerp en meer informatie over deze aanvraag raadplegen.

Het bouwplan past niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Inbreidingslocaties’. Burgemeester en wethouders zijn echter voornemens te besluiten de omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan onder voorwaarden te verlenen. Op 22 december 2022 is de kennisgeving van dit ontwerpbesluit in het Gemeenteblad van de gemeente Geldrop-Mierlo gepubliceerd. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden tot en met 1 februari 2023 een zienswijze indienen bij de gemeente. Hoe u een zienswijze indient, leest u op: www.geldrop-mierlo.nl/zienswijze.  

Inrichtingsplan ook ter inzage

Met het bouwplan wordt ook de openbare ruimte van de locatie anders ingericht. Daarom is er een inrichtingsplan opgesteld waarvoor omwonenden tijdens de informatieavonden op enkele punten inbreng hebben gegeven. Zie onderstaande afbeelding voor het inrichtingsplan. Dit inrichtingsplan van de openbare ruimte ligt ook ter inzage. Heeft u hier als belanghebbende zienswijzen op, dan kunt u die tot en met 1 februari 2023 bij de gemeente Geldrop-Mierlo kenbaar maken.

Lees meer op de pagina Woningbouwplan De Waag