Jozefkerk - Braakhuizen-Zuid

Wij willen dat inwoners in een prettige en veilige leefomgeving wonen waar de buren omkijken naar en zorgen voor elkaar. Daarom zijn er wijkplannen gemaakt. Met, voor en door bewoners van de wijk.

Wijkplan Braakhuizen-Zuid

De wijkbewoners hebben een aantal jaar geleden aandacht gevraagd voor de wijk Braakhuizen-Zuid. Daarom is dit de eerste wijk waar een wijkplan voor is gemaakt in 2019. Het wijkplan omvat niet heel Braakhuizen-Zuid. Het plan richt zich op het gebied binnen de Mierloseweg, Johan Peijnenburgweg, Goorstraat en Dwarsstraat. Het wijkplan is opgesteld in overleg met verschillende bewoners en professionals uit de wijk. In het wijkplan zijn acties opgenomen om van de wijk een nog fijnere plek te maken. Lees het wijkplan hier (pdf, 18 MB). 

Uitvoering

Sommige acties zijn groot, zoals de herontwikkeling van de St. Jozefkerk. Andere acties zijn klein, zoals het vervangen van straatverlichting. De uitvoering van die acties loopt dan ook uiteen. Een groot aantal zijn uitgevoerd, maar een aantal laten ook nog op zich wachten. We lichten een aantal acties uit het wijkplan toe.

St. Jozefkerk

De herontwikkeling van de kerk en de directe omgeving is opgenomen in het wijkplan. Er zijn ook acties die meegenomen worden bij de herinrichting van de omgeving. Afgelopen periode zijn belangrijke stappen gezet. De bouw start als het goed is komend voorjaar en is dan gereed in de zomer van 2023.

Meer informatie over dit project vind je op een aparte webpagina St Jozefkerk Geldrop

Bleekvelden

Een andere grote ontwikkeling uit het wijkplan is Bleekvelden. Er is inmiddels een ruimtelijke visie voor de herontwikkeling van dit voormalig bedrijventerrein. Hierin staan de richtlijnen voor de woningbouw in het gebied. Voor deze ontwikkelingen wordt nog een bestemmingsplan opgesteld.

Meer informatie over dit project kunt u vinden op onze webpagina De Bleekvelden Geldrop.

Groen schoolplein voor Kindcentrum de Vlinder

Het schoolplein van Kindcentrum De Vlinder is vergroend. Tijdens de nationale boomfeestdag, op 10 november 2021, hebben de kinderen bomen en struiken aangeplant.

Openbaar groen

Er zijn 8 locaties aangewezen in de openbare ruimte om te vergroenen. Nagenoeg op al deze locaties is groen toegevoegd. Met uitzondering van het gebied rondom st. Jozefkerk en de perken bij het dienstencentrum. Voor de laatste locatie kijken we nog naar de mogelijkheden. Voor het gebied rondom de st. Jozefkerk is  een herinrichtingplan gemaakt. Hierin zijn ook groenvoorzieningen opgenomen. De uitvoering hiervan volgt na de bouwwerkzaamheden.

Afval Pessershof

Er was overlast van afvalstortingen bij de Pessershof. Na het wijkplan is hier met bewoners over doorgepraat en zijn er verschillende acties opgepakt. Zo zijn de kledingcontainers vervangen door grotere exemplaren. Na oplevering van de kerk wordt de containers vervangen door ondergrondse containers.

Wijkschouw

In het wijkplan is een jaarlijkse wijkschouw opgenomen. We doen de wijkschouw zodat bewoners kleine ergernissen kunnen melden, die wij snel en relatief eenvoudig kunnen oplossen. De laatste wijkschouw was afgelopen november. Overigens merken we wel dat het aantal deelnemers bij de wijkschouw terug loopt. Zonder aanmeldingen is er ook geen wijkschouw.

Nieuwsbrief

De komende periode proberen we de resterende acties uit te voeren. We houden bewoners op de hoogte met een nieuwsbrief. Deze brengen we twee keer per jaar uit. Daarnaast hebben we een actielijst uit de wijkschouw.

Gebiedsregisseur

Elke wijk heeft een gebiedsregisseur. Per 1 augustus 2023 begint een nieuwe gebiedsregisseur in deze wijk.

Vragen

Heeft u nog vragen over het wijkplan en/of bovenstaande acties dan kunt u deze mailen naar wijkontwikkelingBZ@Geldrop-Mierlo.nl.